Oncology

Oncology

Overview

Her hücrenin bir bölünme sayısı vardır ve nerede ne zaman bölüneceği mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Kontrolsüz hücre çoğalması sonucu bulunduğu organı ya da sistemin fonksiyonlarının bozulması ile meydana gelen kötü huylu tümörlere ‘Kanser’ denilmektedir. Kanser hastalığı bu yönüyle bakıldığında tanı, tedavi ve takibinde farklılıklar göstermektedir. Bu sebep ile kanser hastaları birçok uzmanlık dalı tarafından multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilmektedir.

En önemli Kanser tedavileri;

Cerrahi; Kanserli dokunun ve çevresinde bulunan bir miktar sağlıklı dokunun ameliyat ile alınmasıdır.
Kemoterapi; Kötü huylu tümörleri öldürmek için uygulanan medikal tedavidir.
Radyoterapi; Uygun miktarda ışın verilerek Kanserli hücrenin öldürülmesidir.
Alternatif Tıp; Asıl tedaviye destek amaçlı, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi yarayan ön-tıbbi yöntemdir.

Bazı kanser türleri cerrahiye daha iyi yanıt verirken, bazıları kemoterapi veya radyoterapiye daha iyi yanıt verirler. Hangi kanser türüne sahip olduğunuzu bilmek, hangi tedavinin sizde en iyi sonuca yol açacağını öğrenmenin ilk adımı olacaktır. Mevcut Kanserin evresi doktorunuzun sizin için en uygun tedaviyi belirlemesine de yardımcı olur. Üçüncü veya dördüncü evre kanserler, kemoterapi gibi tüm vücudu tedavi eden tedavilere daha iyi yanıt verirler.

Kanser hastalığı, günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda bulunmasına rağmen; tanı konulduğu andan itibaren pek çok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gereken bir sağlık problemidir. Hastanın, sağlığın tanımında yer alan bedenen, ruhen ve sosyal açıdan “tam iyilik hali” için çok boyutlu bir hizmet ağı oluşturulması gerekmektedir.

MestCare olarak; siz danışanlarımız için güçlü akademik kadrosu, kanserin tanı ve tedavisi ile ilişkili tüm branşların ortak katkıları ile hastaya uygulanacak yöntemlerin belirlendiği onkoloji konseyi, bilimselliği ileri teknoloji ile buluşturan altyapı ve bu birlikteliğin sonucu olarak ortaya çıkan kişiye özgü yenilikçi tedaviler sunan onkoloji merkezleri ile hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’nin başarılı kurumları ile çalıştığımızı ve tedavilerimizin Türkiye’de A sınıfı ve JCI onaylı hastanelerde gerçekleştiğini vurgulayarak her bir hastamızın tedavi süreci takibi bizzat deneyimli MestCare ekibi tarafından gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz.

Our Services

Our aim is to bring the most effective treatment options with the most economic prices for patients arriving in Turkey from across the world, and to provide our clients with the highest standards of medical treatment in Turkey.

About Us